Anlita mig!

Anlita mig. Jag ritar allt möjligt utom djurporträtt. :)

Beställ illustrationer till ditt projekt, affisch, bokomslag, tidningsartikel, broschyr eller annons. Kanske vill du ha en digital illustration till din hemsida, ditt porträtt eller något annat.

HUR BESTÄLLER DU EN BILD FRÅN MIG?

Du kontaktar mig via e-post, se kontaktuppgifter här.

Därefter kontaktar jag dig och bokar ett möte fysiskt eller digitalt där vi går igenom beställningen och kommer överens om hålltider och vad som förväntas.

Det är bra om du är så tydlig som möjligt med din beställning, både vad gäller önskat motiv (färgskala/manér/stämning/storlek/färgprofil/filformat), och om bilden ska tryckas eller användas digitalt eller både och. Var gärna tydlig kring ev. budgetram redan vid beställningen, om möjligt.

Jag gör en beräkning utifrån din beställning och lämnar en offert till dig. När du godkänt offerten gör jag en första skiss baserat på dina önskemål och om du godkänner den så tecknar jag en slutlig illustration.

VAD KOSTAR DET?

I första hand tillämpar jag fast pris per illustration. Det ingår upp till två skissförslag för att hitta rätt formgivning och sedan två korrvändor per illustration. Fler vändor debiteras med timarvode. Mitt timarvode är 850 kr.

Vid köp av flera illustrationer som hör ihop, t ex i en bok, kan priset bli lägre per bild. Detta på grund av tidsåtgången minskar då jag inte behöver göra research på varje bild och bilder kan bygga på varandra vilket också underlättar i skapandet.

Pris per illustration baseras dels på timarvode men framförallt på vilket sätt bilden ska användas, ska den tryckas upp i en större upplaga till en bok eller tidning, eller ska den användas för privat bruk? 

För fakturering använder jag mig av Frilans Finans.

VAD FÅR DU FÖR PENGARNA?

Du betalar för nyttjanderätten till bilden i ett visst sammanhang, t.ex. en bild i en tidning eller broschyr. Det betyder inte att bilden är friköpt och kan återanvändas gång på gång eller tryckas upp i andra sammanhang, det måste vi i så fall komma överens om i ett skriftligt avtal.

Det går att förhandla om fri nyttjanderätt under t.ex. en treårsperiod, därefter behöver en ny period förhandlas med ett nytt avtal.

Den ideella upphovsrätten tillhör alltid mig som illustratör.

HUR LÅNG TID TAR DET?

Tidningsillustrationer levereras med korta deadlines.

Illustrationer till bilderbok eller liknande är mer tidskrävande och där skriver vi in beräknad leveranstid i vårt avtal.

Leveranstider för digitala porträtt varierar, räkna med två veckor. 

© 2021 Frida-Karolina Axelsson
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!